Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Dodávka fluorescenčního spektrometru a rozšíření komplementárního detekčního modulu pro stávající konfokální mikroskop


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje Výzkum a vývoj

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Část 1: Dodávka fluorescenčního spektrometru Předmětem této části zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí dodávku fluorescenčního spektrometru dle specifikace uvedené v příloze č. 3a zadávací dokumentace. Nový fluorescenční spektrometr s možností měření fluorescenčních excitačních a emisních spekter v ustáleném stavu (steady-state fluorescence), časově rozlišených fluorescenčních spekter (lifetime measurements) s využitím protokolu TCSPC (time-correlated single photon counting) a měření fosforescenčních procesů s využitím protokolu MCS (multi-channel scaling); řídící počítač s monitorem; software pro ovládání spektrometru, ukládání a vyhodnocování dat. Systém musí umožňovat měření ve výše uvedených režimech bez nutnosti doinstalování dalších komponent. Součástí dodávky je instalace, uvedení do provozu a uživatelské zaškolení. Část 2: Dodávka detekčního modulu pro stávající konfokální mikroskop Předmětem této části zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí dodávku detekčního modulu pro stávající konfokální mikroskop dle specifikace uvedené v příloze č. 3b zadávací dokumentace. Rozšíření (upgrade) stávajícího modulu „FLIM/FLCS upgrade kit“ (PicoQuant GmbH, Berlin, Německo) o excitační a detekční jednotku pro blízkou infračervenou oblast spektra (NIR), upgrade řídící elektroniky umožňující synchronizované ovládání až 6 pulsních laserových zdrojů a sběr dat z nejméně 3 detektorů pracujících v režimu TCSPC (time-correlated single photon counting); součástí dodávky musí být optický vazebný člen umožňující vedení excitačního a emisního NIR signálu do zobrazovací jednotky laserového skenovacího konfokálního mikroskopu Olympus IX83 instalovaného na pracovišti zadavatele. Všechny dodané komponenty musí být plně kompatiblilní s aktuálně provozovaným modulem „FLIM/FLCS upgrade kit“ s ovládacím software SymPhoTIme 64 (PicoQuant GmbH, Berlin, Německo) a konfokálním mikroskopem Olympus IX83 (Olympus Corporation, Japan). Součástí dodávky je instalace, uvedení do provozu a uživatelské zaškolení.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 22.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 22.03.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.