Veřená zakázka

Dodávka elektrovozidla – vysokozdvižný venkovní vozík 2023

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Dopravní prostředky Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
34144900-7 - Elektrická vozidla,
42415110-2 - Vysokozdvižné vozíky
Popis:

Tato zakázka je zadávána jako sektorová zakázka malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevřenou výzvou v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek pro program spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, ve znění účinném v době zahájení výběrového řízení.

Pokud elektronický nástroj E-ZAK zobrazuje Druh zadávacího řízení: VZ sektorová nadlimitní, jedná se pouze o implementační označení systému, rozhodující pro stanovení režimu zakázky je zadávací dokumentace.

Předmětem plnění zakázky je dodávka 1 ks elektrického vysokozdvižného vozíku určeného k využití pro obsluhu zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) a zajištění servisních služeb k němu v rozsahu stanoveném dle kupní smlouvy tvořící přílohu této ZD v příloze č. 2 kupní smlouvy přičemž podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a požadavků na technické vlastnosti předmětu plnění, je uvedeno v příloze této zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, které tvoří přílohu č. 3 ZD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.06.2023