Veřená zakázka

Dodávka elektrické energie pro město Hlučín, obchodní společnost a příspěvkové organizace, pro období let 2022 a 2023

Číslo ve věstníku:
Z2021-035154
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Energie
Energie ->  Elektřina a plyn
CPV kódy:
09310000-5 - Elektrická energie
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrické silové energie a sdružených služeb pro město Hlučín a jednotlivé pověřující zadavatele (odběratele) uvedené v čl. 1, odst. 1 zadávací dokumentace pro období let 2022 a 2023, a to podle zadávacích podmínek, zejména přílohy č. 2a (Seznam odběrných míst NN a cenová kalkulace) a přílohy č. 2b (Seznam odběrných míst VN a cenová kalkulace) a odběrových diagramů (Příloha č. 6 zadávacích podmínek), které tvoří rovněž nedílnou součást této zadávací dokumentace a při rozdělení odběrných míst a cenové kalkulace na jednotlivé společné zadavatele budou tvořit současně i přílohy uzavřených smluv na dodávku silové elektrické energie.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  04.10.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.11.2021