Veřená zakázka

Dodávka drobné zdravotnické techniky a dalšího zdravotnického vybavení 2

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Přístroje
CPV kódy:
33100000-1 - Zdravotnické přístroje
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka drobné zdravotnické techniky a dalšího zdravotnického vybavení pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dále OP VVV ) Simulační centrum "Cvičná nemocnice“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057 /0013366

Výčet požadované techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Dodávané zboží bude nové, plně funkční a kvalitativně i kvantitativně odpovídající technické specifikaci, ve standartní jakosti a balení, které odpovídá platným předpisům a normám, s veškerými povoleními nutnými pro prodej a provoz, se všemi průvodními doklady a v souladu se zákony a směrnicemi ČR a EU.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava zařízení na místo plnění,
uživatelská dokumentace, návod k použití a údržbě (tištěná i elektronická podoba), technická dokumentace, záruční listy, zaškolení pověřeného pracovníka, montáž a uvedení zařízení do provozu vč. případné kalibrace a dalšího potřebného nastavení dle pokynů výrobce, zabezpečení záručního servisu, tj. preventivní servisní prohlídky dle doporučení výrobce a opravy poruch a závad, tzn. uvedení přístrojů do stavu plné využitelnosti je jich technických parametrů. Požadované doklady musí být předloženy v českém jazyce.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.02.2023