Veřená zakázka

Dodávka dopravních pásů 3. čtvrtletí 2024

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42417310-8 - Pásy pro dopravníky
Popis:

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka zboží - dopravních pásů pro provoz Zadavatele, dle technické specifikace uvedené v části 4 Zadávací dokumentace, jejichž výčet je uveden v dokumentu s názvem „Specifikace Zboží, ceny Zboží a záruky za jakost Zboží″ pro příslušnou Část Veřejné zakázky, který je uveden v části 5 Zadávací dokumentace - Formuláře pro zpracování Nabídky. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 5 Částí: Část 1 Veřejné zakázky nazvaná DP1, Část 2 Veřejné zakázky nazvaná DP2, Část 3 Veřejné zakázky nazvaná DP3, Část 4 Veřejné zakázky nazvaná DP4, Část 5 Veřejné zakázky nazvaná DP5. Dodavatel je oprávněn podat Nabídku na jakoukoli Část veřejné zakázky, výlučně však jen jednu Nabídku do každé Části veřejné zakázky. Přesné vymezení předmětu Veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.04.2024