Veřená zakázka

Dodávka anatomických stolů pro lékařské univerzity na Ukrajině

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
38970000-5 - Výzkumné, testovací a vědecké technické simulátory
Popis:

Veřejná zakázka je součástí programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR na Ukrajině s názvem „Modernizace veřejného vzdělávacího systému na Ukrajině II“, jehož cílem je podpořit reformu vzdělávacího systému a přiblížit ukrajinské vysoké školství evropským standardům. Veřejná zakázka se realizuje v rámci III. pilíře tohoto programu s názvem „Materiální podpora ukrajinských vzdělávacích institucí“ zaměřeného na zlepšení pracovního prostředí univerzit prostřednictvím rekonstrukce budov a poskytnutí potřebného vybavení, přičemž zohledňuje i možná omezení a rizika související s pandemií COVID-19. V rámci plnění předmětu zakázky dodavatel dodá do dvou partnerských institucí - lékařských univerzit ve městech Užhorod a Ivano-Frankivsk na Ukrajině - přístroje (multifunkční výukové vizuální/anatomické stoly - 1 ks na každou univerzitu), specifikované v příloze č. 1A a 1B zadávací dokumentace „Technická specifikace“. Přístroje budou dodavatelem předány, nainstalovány a uvedeny do provozu. Součástí plnění je také příprava a realizace školení zaměřeného na obsluhu a údržbu dodaných přístrojů na lékařských univerzitách a zajištění záručního servisu. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně popsán v Technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1A a 1B zadávací dokumentace, a dále je specifikován Položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Dále je předmět zakázky definován smlouvou a přílohami zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.10.2021