Veřená zakázka

Dodávka aktivní síťové technologie pro lokální počítačovou síť - Zámecký hotel Třešť

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72710000-0 - Místní počítačové sítě
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka následujícího hardwaru (dále také „HW“) a softwaru (dále také „SW“): aktivních síťových komponentů pro připojení drátových a bezdrátových koncových klientů, páteřního přepínače, řídícího prvku bezdrátové sítě, zdrojů záložního napájení a zabezpečení perimetru počítačové sítě, pro Zámecký hotel v Třešti na adrese: Dr. Richtra 234, 589 01 Třešť (dále jen „ZH Třešť“). Přístupové a páteřní aktivní prvky musí být 100% kompatibilní s používaným bezpečnostním software Cisco ISE (Identity Service Engine) a Cisco DNA Center používaných ve všech lokálních sítích, jenž umožňuje dynamické a automatizované vynucování zásad pro přístup koncových stanic k počítačové síti. Dodávka HW musí být kompletní včetně příslušného SW vybavení a musí obsahovat technickou podporu v režimu 8x5 NBD po dobu mim. 5let. Nová bezdrátová síť v hlavní budově ZH Třešť musí být 100% kompatibilní s již instalovanou síťovou technikou v objektu dependance ZH Třešť pro zajištění jednotné správy a centrální ovládání bezdrátové sítě a dále 100% kompatibilní s používaným bezpečnostním software Cisco ISE (Identity Service Engine) a Cisco DNA Center. V síti dependance ZH Třešť jsou Instalované bezdrátové přístupové body modelové řady Cisco Aironet 1850i. Předmět zakázky musí zahrnovat práce na nastavení bezdrátového řídícího kontroléru (WLC), propojení se stávající bezdrátovou sítí a oživení nové bezdrátové sítě s demonstrací funkčního stavu. Dodávka HW musí být kompletní včetně příslušného SW vybavení a musí obsahovat technickou podporu v režimu 8x5 NBD po dobu mim. 5let. Zabezpečení perimetru sítě (firewall) musí umožňovat aplikační náhled do síťového provozu. Propustnost šifrovaného provozu (protokol IPSec) min. 1.7Gbps a celkovou propustnost zařízení min. 2.1Gbps. Propojení do sítě musí být umožněno přes rozhraní 8x optický port typu SFP/SFP+ (z toho min. 4x 10Gbps SFP+) a rozhraní 4x 1Gbps port typu RJ45. Podpora šifrování TLS verze 1.3. Předmět zakázky musí zahrnovat práce na počátečním nastavení nového firewallu (migrace stávající konfigurace z FW Cisco ASA 5525-X) a zaškolení obsluhy. Dodávka HW musí být kompletní včetně příslušného SW vybavení a včetně licence Threat prevention (Prevence síťových hrozeb). Technická podpora je požadována v režimu 8x5 NBD po dobu mim. 5let.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.09.2021