Veřená zakázka

Dodávka a výměna hydroizolační vrstvy střešního pláště

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
44112400-2 - Střechy
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření dvou (2) Smluv o realizaci zakázky na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky, tj. na dodávku a výměnu hydroizolačních vrstev střešních plášťů na objektech poboček VoZP ČR v Olomouci a Brně. Nové hydroizolační vrstvy budou realizovány z velkoformátové EPDP folie (Firestone), včetně montáže podkladních OSB desek, kotevních prvků kolem atik, hydroizolace kruhových prostupů, rohů, opracování detailů vpustí a práce s tím spojené. Vzhledem k tomu, že se jedná o dva objekty VoZP ČR (Brno, Olomouc), přistoupil Zadavatel z důvodu rozšíření účasti potencionálních dodavatelů k rozdělení veřejné zakázky na tyto 2 předmětné části: Část 1 – Pobočka VoZP ČR v Brně – dodávka a výměna hydroizolační vrstvy střešního pláště Část 2 – Pobočka VoZP ČR v Olomouci – dodávka a výměna hydroizolační vrstvy střešního pláště Zadavatel uvádí, že každá předmětná část veřejné zakázky má vlastní technickou specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 Závazných návrhů smluv o realizaci zakázky a současně i vlastní Smlouvu o realizaci zakázky. Závazné návrhy Smluv o realizaci zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Výzvy s označením „_část 1“ a „_část 2“

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.06.2024