Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Dodávka a montáž technologií dílčí modernizace MR Podolí

Číslo ve věstníku:
Z2020-017209
Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž technologií podrobně specifikované v přílohách této zadávací dokumentace v měnírně Podolí na adrese Praha 4 - Podolí, Na Dolinách 1157/31. Zadavatel uzavře Kupní smlouvu na dodávku a montáž technologií s jedním (1) vybraným dodavatelem. Závazný návrh Kupní smlouvy tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Bližší specifikace požadavků na technologie a montáž je uvedena v Příloze č. 3 – Výkresová dokumentace této zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel je povinen při plnění předmětu veřejné zakázky respektovat tyto technické výkresy včetně veškerých odkazů na normy ČSN. Realizace předmětu plnění této veřejné zakázky musí současně splňovat povinnosti a technické podmínky uvedené v Interních předpisech Zadavatele, které tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Příloha č. 3 (Výkresová dokumentace) a Příloha č. 4 (Interní předpisy Zadavatele) zadávací dokumentace nejsou uveřejněny na profilu zadavatele, neboť jsou v nich uvedeny důvěrné informace, a budou dodavatelům poskytnuty v souladu s ust. § 96 odst. 2 ZZVZ pouze na základě písemné žádosti. Písemná žádost o poskytnutí nezveřejněné části zadávací dokumentace musí být zaslána zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena. Přílohou písemné žádosti dodavatele musí být rovněž Prohlášení o mlčenlivosti (Příloha č. 8 této zadávací dokumentace) s doplněnými údaji označenými „XXX“, která bude podepsaná osobou oprávněnou za dodavatele jednat. V opačném případě nebudou dodavateli tyto Přílohy poskytnuty.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 18.05.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 16.06.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.