Veřená zakázka

Dodávka a instalace bateriového uložistě včetně řídícího systému

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
39300000-5 - Různé zařízení
Popis:

Předmětem Veřejné zakázky je uzavření smlouvy na komplexní dodávku nového a nepoužitého fotovoltaického akumulačního bateriového systému elektrické energie (včetně veškerého nezbytného příslušenství) a související služby blíže specifikované v Závazném návrhu Smlouvy a jeho přílohách. Součástí předmětu plnění je: i. kompletní dodávka bateriového uložiště (včetně řídícího softwaru pro management baterie) ve smyslu dopravy na místo plnění, montáže, instalace, zprovoznění a uvedení do provozu v souladu se Závazným návrhem Smlouvy; ii. dodání veškeré dokumentace vztahující se k předmětu plnění v souladu se Závazným návrhem Smlouvy; iii. poskytování záruky a záručního servisu v souladu se Závazným návrhem smlouvy; iv. vstupní zaškolení zaměstnanců Zadavatele v souladu se Závazným návrhem smlouvy; v. součinnost dodavatele při zprovoznění a propojení SW řešení bateriového uložiště se SW infrastrukturou Zadavatele v souladu se Závazným návrhem smlouvy; vi. poskytování pravidelných prohlídek dle potřeby Zadavatele a vii. poskytování součinnosti dodavatele během zkušebního provozu v souladu se Závazným návrhem smlouvy. V souladu se Závazným návrhem Smlouvy bude dodavatel poskytovat Zadavateli služby spočívající v servisních činnostech souvisejících s provozem a užíváním bateriového uložiště. Podrobnější popis předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje Závazný návrh Smlouvy a dále Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace a ceník. Zadavatel pro vyloučení všech pochybností upřesňuje, že součástí předmětu plnění nejsou stavební práce nezbytné k umístěním bateriového uložiště, projekční a inženýrská činnost, ani stavební práce spojené s úpravu stávající elektroinstalace v místě bodu připojení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.06.2024