Veřená zakázka

Dodávka 3 kusů kolových traktorů včetně čelních nakladačů

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Dopravní prostředky
Dopravní prostředky ->  Zemědělské
CPV kódy:
16700000-2 - Traktory
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je nákup 3 ks kolových pěstebních traktorů - UKT včetně namontovaných čelních nakladačů a příslušenství (lopata). Součástí dodávky traktorů, včetně čelních nakladačů, bude vždy jejich prezentace, kterou se prokáže bezchybnost, kompletnost, způsobilost k provozu a úplné splnění požadovaných vlastností dodávky podle smluvně sjednaných podmínek včetně zaškolení obsluhy. Spolu s každým traktorem předá vybraný dodavatel zadavateli: - návody k obsluze a údržbě traktorů - katalog náhradních dílů - prohlášení o shodě - servisní knihy - technické průkazy traktorů s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů Předmětem dodávky jsou pouze nové traktory. Zadavatel bude prvním provozovatelem traktoru a prvním majitelem zapsaným v technickém průkazu každého dodaného traktoru. Dodavatel musí závazně garantovat zadavateli autorizovaný prodej každého dodaného traktoru a respektovat závazné a platné evropské i české technické normy a platné bezpečnostní pokyny. Dodávané traktory musí být homologovány pro provoz na pozemních komunikacích v ČR včetně emisních limitů. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze A - Technická specifikace předmětu plnění. Veřejná zakázka není členěna na části.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.12.2021