Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Dodavatel zařízení zkušebny


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmětem plnění zakázky jsou dodávky technologií pro vybudování Zkušebny prototypů Technologického parku Jihlava (dále také jen jako „zařízení“). Musí se jednat o dodávky nových zařízení včetně příslušenství, montáže, instalace, vyzkoušení a potřebného zaškolení obsluhy v rozsahu požadovaném Technickou specifikací.

Předmět plnění bude dodán v rozsahu specifikovaném příslušnou technickou specifikací a vzorovou smlouvou. Dokumenty jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace („ZD“).

Jedná se o zakázku s možností dílčího plnění.
Předmět zakázky je rozdělen na sedm dílčích plnění (viz tabulka níže). Účastníci mohou podávat své nabídky do jednotlivých nebo do všech částí zakázky označených Část A. – Část G.:

- Dílčí plnění - Část A. Automatizační komponenty pro mikromontáž
- Dílčí plnění - Část B. Komponenty pro rozpoznání dílů, jejich uchopení a manipulaci
- Dílčí plnění - Část C. Strojové vidění do černého boxu
- Dílčí plnění - Část D. Automatizační komponenty pro hermetické balení
- Dílčí plnění - Část E. Komponenty pro měření a extra rychlé třídění dílců
- Dílčí plnění - Část F. Roboticko-automatizační komponenty pro substituci lidské činnosti
- Dílčí plnění - Část G. Robotický set komponent pro nanášení lepidla

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 14.02.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.