Veřená zakázka

Dodání speciálních baterii (akumulátorů) do notebooků a fototechniky

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Energie
Energie ->  Ostatní Technologie, stroje, přístroje a elektronikaMateriál, součástky a náhradní díly
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
31400000-0 - Akumulátory, galvanické články a baterie
Popis:

Předmět plnění o speciální baterie (akumulátory) do videokamer, fotoaparátů, notebooků a do „fotopastí“ 1. Baterie do videokamery Canon BP-828 2 ks Li.lon, 7,4 V, min. 1780 mAh 2. Baterie do videokamery Panasonic HDC-TM900 2 ks Li-lon, 7,2 V, min. 1250 mAh, 9,0 Wh (VW-VBN 130) 3. Baterie do fotoaparátu Nikon D300 1 ks Nikon EN-EL3e, Li-lon, 7,4 V, min. 1500 mAh, 12 Wh 4. Baterie do notebooku Lenovo L540 2 ks Li-lon, 11,1 V, min. 4400 mAh 5. Baterie do notebooku DELL 60Wh 1 ks Li-lon, 11,1 V, min. 5300 Ah, typ T54FJ 6. Externí baterie do fotopasti BUNATY FULL HD 1 ks 6 V, 12 Ah, (EMOS) Rozměr 151x51y94 mm přednostně s napájecím kabelem Další požadavky zadavatele: - Pro všechny položky poptávaných typů baterií je požadována záruka pravosti označení výrobce (vyloučení „podvrhu“ zpravidla neidentifikovatelných asijských firem). - Pro všechny položky poptávaných typů baterií (akumulátorů) je požadována doba expirace minimálně do měsíce prosince 2024. - dodržení požadovaných typů a parametrů - pouze originální materiál - předložení produktového listu (technické specifikace) nabízeného zboží - záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží, nestanoví-li výrobce vyšší - Předložení neověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - Předložení neověřené kopie dokladu o oprávnění k podnikání - veškeré náklady dodavatele spojení s plněním veřejné zakázky včetně dopravy do místa plnění budou zahrnuty v celkové nabídkové ceně (příloha č. 1 výzvy cenová tabulka) - dodání předmětu plnění do 20 dnů ode dne obdržení písemné objednávky - zadavatel nepřipouští pouze částečné plnění veřejné zakázky - dodání kompletní dodávky včetně faktury (daňového dokladu) a vyplněného záručního listu do místa plnění provede pověřený zástupce dodavatele osobně. - kontaktní osoba zadavatele v technické věci výběrového řízení: JUDr. Daniel Křemen OMTZ Odboru správy majetku Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Bartolomějská 306/7, Praha 1 tel.:731 553 016; 974 823 411; e-mail: krpa.osm.omtz.podatelna@pcr.cz - Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení. Platební podmínky: - zálohy zadavatel neposkytuje - platba bankovním převodem - splatnost faktury daňového dokladu 21 dnů - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. - Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu objednatele. Adresa pro zaslání faktury: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy OMTZ Odboru správy majetku P.O. BOX 122 110 01 Praha 1

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.10.2021