Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Dodání krabic a kamer Dahua, kabelů a balunů (redukcí) pro OIKT


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Popis předmětu plnění: Dodání krabic a kamer Dahua, kabelů a balunů (redukcí) - dále viz zadávací podmínky "Cenová a specifikační tabulka" Další požadavky zadavatele: - předložení produktového listu (technické specifikace) nabízeného zboží- - dodržení požadovaných typů a parametrů - pouze originální materiál - zboží musí být určeno pro Českou republiku a musí se na ně vztahovat plnohodnotná záruka a podpora autorizovaného servisu v ČR, - záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží, nestanoví-li výrobce vyšší - veškeré náklady dodavatele spojení s plněním veřejné zakázky včetně dopravy do místa plnění budou zahrnuty v celkové nabídkové ceně (příloha č. 1 výzvy cenová a specifikační tabulka) - dodání předmětu plnění do 21 dnů ode dne obdržení písemné objednávky - zadavatel nepřipouští pouze částečné plnění veřejné zakázky - dodání jednorázové kompletní dodávky včetně faktury (daňového dokladu) a vyplněných záručních listů do místa plnění provede pověřený zástupce dodavatele osobně. - kontaktní osoba zadavatele v technické věci výběrového řízení: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy OMTZ Odboru správy majetku Bartolomějská 306/7 Praha 1 Pavel Staněk, tel.: 974 823 434; e-mail: krpa.osm.omtz.podatelna@pcr.cz - Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení. Platební podmínky: - zálohy zadavatel neposkytuje - platba bankovním převodem - splatnost faktury daňového dokladu 21 dnů - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. - Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu zadavatele. Adresa pro zaslání faktury: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy OMTZ Odboru správy majetku P.O. BOX 122 110 01 Praha 1

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 01.07.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.