Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Dodání 3D tiskárny a upgrade kitu pro OTO SKPV Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy


Kategorie

ITTechnologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
IT ->  HW a příslušenství

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmět plnění: 1/ 3D tiskárna Original Prusa i3 MK3s 1 ks - vyhřívaná magnetická podložka MK52 - otevřený design pro snadnou manipulaci - optický senzor tiskové struny - vylepšené možnosti tisku proti předchozímu modelu - integrovaný LCD displej, - napájení 4xAA baterie - SD karta 2/ Original Prusa i3MK2,5S/MK3S Multi Material 2S Upgrade kit 1 ks - rozšiřující kit pro tiskárnu i3MK2S Další požadavky zadavatele: - dodržení požadovaných typů a parametrů - pouze originální materiál - předložení produktového listu (technické specifikace) nabízeného zboží - záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží, nestanoví-li výrobce vyšší - veškeré náklady dodavatele spojení s plněním veřejné zakázky včetně dopravy do místa plnění budou zahrnuty v celkové nabídkové ceně (příloha č. 1 výzvy cenová tabulka) - dodání předmětu plnění do 21 dnů ode dne obdržení písemné objednávky nejpozději do 30. 11. 2020 - zadavatel nepřipouští pouze částečné plnění veřejné zakázky - dodání kompletní dodávky včetně faktury (daňového dokladu) a vyplněného záručního listu do místa plnění provede pověřený zástupce dodavatele osobně. - kontaktní osoba zadavatele v technické věci výběrového řízení: Petr Hanzlík, DiS. (tel.: 974 891 315; e-mail: petr.hanzlik@pcr.cz) pracoviště OTO SKPV Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4 - Nusle - Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení. Platební podmínky: - zálohy zadavatel neposkytuje - platba bankovním převodem - splatnost faktury daňového dokladu 21 dnů - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. - Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu zadavatele. Adresa pro zaslání faktury: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor technické ochrany SKPV Kongresová 1666/2 140 00 Praha 4 - Nusle

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 22.10.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.