Veřená zakázka

Dobříš - Pořízení kompostérů k bytovým a rodinným domům

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
39234000-1 - Kompostovače
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9 ks kompostérů k bytovým domům v Dobříši dle specifikace uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace (část I) a dále 35 ks komposté-rů k rodinným domům v Dobříši dle specifikace uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace (část II).
Toto výběrové řízení se skládá ze dvou dílčích částí, uchazeč se svojí nabídkou hlásí do jedné či více částí veřejné zakázky.
Pro každou část je uchazeč povinen zaslat samostatnou nabíd-ku v souladu s touto výzvou a zadávací dokumentací.
Část I – dodávka 9 ks kompostérů k bytovým domům
CPV kód:
39234000 – 1
Část II – dodávka 35 ks kompostérů k rodinným domům
CPV kód:
39234000 – 1

Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), včet-ně všech příloh, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a slu-žeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmys-lové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští v každém jednotlivém případě i jiné kvalitativně a tech-nicky obdobné plnění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.06.2022