Veřená zakázka

Dlouhé Rzy - rekonstrukce objektu č. 18 a komunikace - stavba

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45216110-8 - Stavební úpravy objektů používaných pořádkovými službami
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, jejichž cílem je modernizace Rekreačního a školícího střediska Dlouhé Rzy, rekonstrukce ubytovny čp. 18, rekonstrukce areálové komunikace (úprava sjezdu, úprava oplocení, sadové úpravy, nový chodník mezi objektem č.p. 18 a jídelnou, nové zpevněné plochy vč. odvodnění okolo objektu č.p. 1), nová přípojka NN pro tepelné čerpadlo objektu č.p. 18, a oplocení objektu č.p. 18. Technické podmínky a rozsah plnění je dán projektovou dokumentací stavby (příloha č. 1 k ZD – Projektová dokumentace), seznamem dokladů (příloha č. 2 k ZD), návrhem smlouvy o dílo (příloha č. 3 k ZD), soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 1 smlouvy) .

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.10.2022