Veřená zakázka

Dílny údržby – SO542

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Tato zakázka je zadávána jako sektorová podlimitní zakázka na stavební práce mimo zadávací řízení dle § 158 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a otevřenou výzvou v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek pro program spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, ve znění účinném v době zahájení výběrového řízení.

Pokud elektronický nástroj E-ZAK zobrazuje Druh zadávacího řízení: VZ sektorová nadlimitní nebo uvádí Sektorová nadlimitní zakázka, jedná se pouze o implementační označení systému, rozhodující pro stanovení režimu zakázky je zadávací dokumentace.

Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce za účelem rekonstrukce stavby s charakterem pro výrobu a skladování sloužící zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO). Stavba původně sloužila pro stáčení mazutu a jako chemická úpravna vody, v současnosti již je po delší dobu nevyužívána. Dále jsou předmětem plnění veřejné zakázky demolice drobných objektů v sousedství budovy po původní výrobě, které jsou v současnosti rovněž nevyužívané.
Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu č. 3 ZD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.10.2022