Veřená zakázka

Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů Centrum stavitelského dědictví Plasy

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem VZ je provedení dílčí rekonstrukce vnitřních prostor v objektech areálu Národního technického muzea – Centrum stavitelského dědictví Plasy (Sodovkárna) na adrese: Pivovarská ulice č.p. 34, Plasy, PSČ 331 01 (parcela st. 1/3 a 462/1, katastrální území Plasy) a dále zajišťování ostatních činností a prací podle požadavků zadavatele tak, jak je níže specifikováno. Předmětem veřejné zakázky nejsou práce spojené s restaurováním a instalací dřevěných expozičních prvků, středověkých replik jeřábu a beranidla, uvedených v projektové dokumentaci. Tyto části jsou v projektové dokumentaci ponechány pro zachování přehlednosti celkového řešení. Dodavatel bere na vědomí, že realizací předmětu plnění dle této smlouvy vymezeným v článku III. smlouvy je současně realizován projekt s názvem „Expozice středověkých stavebních strojů“ registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010517 spolufinancovaný z prostředků Evropské unie prostřednictvím projektu Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Dodavatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedeného projektu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.12.2020