Veřená zakázka

Digitální vzdělávání I

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Vzdělávání a konference
CPV kódy:
80000000-4 - Vzdělávání a školení
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající ve výkonu prezenční a rovněž i distanční lektorské činnosti na seminářích podrobně specifikovaných v rámci přílohy č. 1 této zadávací dokumentace. Jednotlivé semináře jsou zaměřeny zejména na rozvoj digitálních dovedností v oblasti informačních technologií (IT), rozvoj automatizace a robotizace pracovních činností a umělé inteligence v oblasti průmyslu. Veřejná zakázka je analogicky dle znění ustanovení § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části, které jsou vymezeny následovně: Část 1 – Rozvoj digitálních dovedností v oblasti IT Část 2 – Rozvoj dovedností v oblasti průmyslu Podrobná specifikace • části 1 veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1a zadávací dokumentace, • části 2 veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1b zadávací dokumentace. Zadavatel pro vyloučení případných pochybností uvádí, že dodavatel je oprávněn podat nabídku na celý předmět plnění veřejné zakázky (tedy do obou částí veřejné zakázky), nebo pouze do některé části veřejné zakázky. Podá-li dodavatel nabídku pro více než jednu část veřejné zakázky, je povinen podat nabídku pro každou část veřejné zakázky zvlášť.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.05.2024