Veřená zakázka

Digitální technická mapa – Dozor nad zpracováním a technické konzultace"

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
85312320-8 - Poradenské služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb technického dozoru projektu s názvem „Digitální technická mapa Středočeského kraje (DTM)“ (dále jen jako „projekt DTM“), registrační číslo projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025733. Jedná se o plnění ve smyslu provádění dozoru a kontroly dodávky, a to formou posouzení dodávané a dosažené funkčnosti a architektury řešení ve vztahu k naplnění všech požadavků stanovených ve smlouvě s dodavateli projektu DTM a dále pak poskytování souvisejících konzultací v oblasti digitálních technických map veřejné správy s důrazem na DMVS (Digitální mapy veřejné správy České republiky) a DTM krajů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.09.2021