Veřená zakázka

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V KARVINÉ – RÁJI – ODSTRANĚNÍ BUDOVY ZŠ

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu stanoveném soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Jedná se o stavební práce spočívající v demolici objektu základní školy, a to zejména:
- vyklizení velkoobjemového odpadu z objektu ZŠ
- odstranění objektu ZŠ V. Nejedlého vč. pozůstalé železobetonové desky po již odstraněné části spojovacího koridoru
- odstranění stávajícího oplocení
- odstranění betonových povrchů vč. podkladních vrstev
- odstranění šachtice přípojky plynovodu
- odstranění betonové tribuny s kovovým zábradlím
- odstranění základů po již odstraněné části spojovacího koridoru
- odstranění betonové obruby vč. betonových základů
- odstranění vlajkového stožáru vč. základů
Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.05.2022