Veřená zakázka

Desetibarevný flexotiskový stroj s centrálním válcem pro potisk polyethylenových fólií

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42000000-6 - Průmyslové stroje
Popis:

Předmět zakázky tvoří dodávka 1 ks desetibarevného flexotiskového stroje s centrálním válcem pro potiskování polyethylenových (LDPE, LLDPE, mLLDPE, HDPE, MDPE, MDO PE, EVOH PE) fólií rozpouštědlovými barvami.

Předmět zakázky (respektive jeho součásti) musí být nový, dosud nepoužitý - neodepisovaný.

Rozsah dodávky a přesná specifikace požadovaných technických parametrů předmětu zakázky je uvedena v Příloze č. 1 (Specifikace požadovaných technických parametrů, rozsah
a provedení předmětu zakázky) této Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje variantní nabídky spočívající v technicky a kvalitativně odlišném řešení, ani dodatečné plnění nad rámec uvedený v této Zadávací dokumentaci respektive v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace.

Podrobné podklady, včetně technické specifikace předmětu zakázky, a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační způsobilost účastníků VŘ a požadavky na
jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v Zadávací dokumentaci respektive přílohách této Zadávací dokumentace.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách (zejména Příloze č. 1) uvedeny odkazy na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, specifická označení zboží a služeb,
které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům, případně je kompatibilní se zařízením, na které bude napojováno a musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska bezpečnosti a použitelnosti.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.10.2021