Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Demolice bývalého kina Dobříš a následná revitalizace pozemku


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Jedná se o demolici bývalého kina, které je v současnosti v nevyhovujícím stavu a navrženo k odstranění.
Součástí demolice jsou související objekty jako zpevněné plochy, vjezdy, chodníky, opěrné zídky, odstranění zeleně a zřízení mlatových ploch.
Dodavatel je povinen prostudovat si veškeré pokyny a podmínky stanovené zadavatelem za účelem vyjasnění případných nesrovnalostí či sporných ustanovení ještě před podáním své nabídky.
Podáním nabídky přijímá dodavatel plně a bez výhrad veškeré podmínky
a povinnosti uvedené v této zadávací dokumentaci včetně příloh
Dodavatel podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to
vyžaduje zadávací dokumentace. Nabídky k částem zakázky budou vyřazeny.
Pokud se v zadávací dokumentaci případně, výjimečně a ojediněle, objevují odkazy na obchodní názvy firem, specifická označení výrobků či celků
a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku za příznačné nebo patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho,
že zadavatel nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou část předmětu
veřejné zakázky s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně
přesné a srozumitelné všem dodavatelům (pro vymezení předpokládaného standardu) a v těchto konkrétních případech pro každou takovouto
uvedenou a takto vymezenou položku zadavatel umožňuje dodavatelům
ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných
řešení ve srovnatelné úrovni pořizovacích nákladů, nákladů provozu nebo
pro zadavatele výhodnější.

Projekt je financován z rozpočtu zadavatele a je spolufinancován z Národní dotace Ministerstva pro místní rozvoj

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 23.11.2020 (13:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.