Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Dejvická - Eliášova, č. akce 2970382, Praha 6


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění je rekonstrukce křižovatky ulic Eliášova a Dejvická v Praze 6, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást zadávací dokumentace. Jedná se zejména o vytažení chodníkových ploch, zkrácení délek přechodů stavební úpravou, návrh na úpravu nároží a celkové zmenšení dopravní plochy křižovatky. Budou zrušeny 3 stávající uliční vpusti (UV), které budou nahrazeny 7 novými UV. Část UV bude realizována hornickým způsobem. Vozovka bude provedena z kamenné dlažby a asfaltu, chodníky z vápenné mozaiky. Na nároží budou umístěny dva cyklostojany. Součástí předmětu plnění je: • zajištění DIR, • projekt a realizace DIO, • zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby, • dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení v dig. formě (referenční systém Bpv), vč. potvrzení o jejím předání na Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy (IPR Praha), • měření vibrací během stavby, • zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby • zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací, • zajištění umístění informačních tabulí MHMP dle přiloženého manuálu doplněných o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 26.10.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.