Veřená zakázka

DDodávka laboratorních myší kmene C57Bl/6NCrl 2022-2024

Číslo ve věstníku:
Z2022-001756
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
03325000-3 - Drobná zvířata
Popis:

Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dobu dvou let (dvaceti čtyř po sobě jdoucích kalendářních měsíců), která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních myší kmene C57Bl/6NCrl pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a návrhu rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, na dobu dvou let (dvaceti čtyř po sobě jdoucích kalendářních měsíců) ode dne účinnosti rámcové dohody.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  14.01.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.02.2022