Veřená zakázka

Data pro smart cities

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
48613000-8 - Elektronická správa dat (EDM)
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodání webové aplikace sloužící jako datový importér a exportér (dále také „datový portál“ nebo „Aplikace“). Aplikace bude neveřejná, zabezpečená, sloužící jako datový zdroj pro samostatné aplikace zadavatele, primárně aplikace Odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení (dále také „OSARPPB“) zaměřené na koncept Smart Cities (dále také „SC“) a regionální politiku – konkrétně např. Smart City Compass, ObcePRO, Regionální informační servis (dále také „RIS“), Mapový server Ministerstva pro místní rozvoj (dále také „MS“), Databáze strategií, případně další aplikace zadavatele. Sbíraná data mohou být zároveň využívána OSARPPB k analytické činnosti a strategickému plánování a řízení v oblasti regionální politiky, příp. i bytové politiky. Dodaná Aplikace bude automatizovaně vyhledávat, stahovat, vyhodnocovat relevantní data do jednotné databáze (včetně možnosti vložení výsledků dotazníkového šetření) a odesílat je do různých aplikací zadavatele, bude mít velký přínos pro současné webové aplikace OSARPPB a otevírá další možnosti při plánování a řízení, a to zejména regionální politiky ČR. Datový portál bude realizován jako modulární systém s využitím obsahující jednotlivě funkční, jednotlivě nastavitelné a nahraditelné moduly. Jednotlivé moduly a vrstvy bude žádoucí navrhnout s možností nahraditelnosti za jiné řešení, nebo již existující službu a s myšlenkou maximální flexibility a škálovatelnosti. Více informací v zadávací dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.11.2023