Veřená zakázka

D5 PHS - oprava v km 32,8 P

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Stávající PHS na dálnici D5 v km 32,8 P je z roku 1996. Vykazuje poškození PKO ocelových včetně poškození dřevěné výplně. Předmětem zakázky je oprava této stávající protihlukové stěny (PHS) na dálnici D5 v km 32,8 P (směr Rozvadov). Délka stěny je 204 m, výška 3,5 m. V rámci plnění budou vybourány železobetonové soklové panely a dřevěné panely. Osazeny budou nové železobetonové soklové panely a nové hliníkové panely. Hliníkové panely (jejich typ) budou zvoleny Zhotovitelem. Ocelové profily I 160 budou zbaveny koroze a opatřeny nátěrem v souladu s TKP 19B, vrchní nátěr RAL 7043. Výška stěny je 3,5 m, z toho 0,5 m tvoří železobetonový soklový panel a 3,0 m hliníkový panel. Panely budou opatřeny antigraffiti nátěrem. Součástí plnění je i oprava dřevěné palisády. Zhotovitel provede před zahájením opravy kontrolu měření hladiny hluku nezávislou laboratoří a zvolí typ panelu tak, aby byly splněny podmínky platných norem a nebyly zhoršeny vlastnosti PHS. Po dokončení opravy PHS zhotovitel zajistí kontrolu měření hluku nezávislou laboratoří a porovnáním výsledků s měřením před zahájením opravy doloží splnění norem a zlepšení vlastností PHS po opravě. V případě zhoršení vlastností PHS nemůže být dílo převzato objednatelem. Likvidace odpadů bude doložena vážními lístky, jinak nebude proplaceno. Před zahájením prací předloží Zhotovitel Technologický předpis, který bude odsouhlasen osobou zajišťující technickou pomoc objednateli (dozor). Po dobu realizace prací bude Zhotovitelem veden Pracovní deník dle SGŘ 4/2019 v platném znění a pořizována fotodokumentace, ze které bude zřejmý postup prováděných prací. Po dokončení prací vypracuje zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti díla, která bude odsouhlasena osobou zajišťující technickou pomoc objednateli (dozor). Veškeré práce budou provedeny dle projektu s názvem „Zjednodušená projektová dokumentace 09 2021 – Protihluková stěna – staničení km 32,8“ vyhotoveného firmou Woring s.r.o., který má Zhotovitel k dispozici a který je součástí a přílohou Smlouvy o dílo. DIO zajišťuje Objednatel. Záruční doba: 36 měsíců

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  05.01.2022