Veřená zakázka

D5 Oprava svodidel - BESIP D5 28,5 - 80,0

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
34928110-2 - Silniční svodidla
Popis:

Zakázka zahrnuje realizaci průběžných oprav ocelových svodidel na dálnici D5 na dobu 6 měsíců od účinnosti smlouvy nebo do doby účinnosti nové Rámcové dohody PÚ ŘSD nebo SSÚD 9 pro opravy svodidel, nastane-li toto dříve. Jedná se o dílčí opravy svodidel, která řádně neplní svoji funkci. Místem plnění je dálnice D5 v úseku km 28,50 - km 80,0 (vlevo, vpravo vč. středových svodidel). Převážně se bude jednat o dílčí opravy poškození svodidel nárazem vozidla. Předpokládají se opravy různě dlouhých dílčích úseků s různým stupněm poškození. V případě poškození svodidel, kdy je viník známý, bude plnění hrazeno příslušným pojistitelem viníka. V případě poškození svodidel, kdy je viník neznámý, bude plnění hrazeno ŘSD ČR. Dále také ŘSD ČR hradí opravy svodidel, která nevyhovují TP. V případě oprav svodidel – pachatel neznámý, předá zhotovitel demontované ocelové prvky objednateli v areálu SSÚD 9. Zhotovitel povede pracovní deník dle SGŘ 4/2019 v platném znění. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci z průběhu plnění díla, ze které bude zřejmé provádění činností a postup prací. DIO zajišťuje zhotovitel.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.09.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  23.09.2021