Veřená zakázka

D35-129..1, D35-130..1 Nasobůrky – oprava mostních závěrů I

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Stávající mostní závěry budou vybourány a nahrazeny novými. Pro kotvení nového mostního závěru bude na koncích NK vybourána kapsa cca 0.35 × 0.35 m a spádový beton v délce 1.00 m po celé šířce NK. Před zahájením bouracích prací na NK bude na horním povrchu desky proveden v příčném směru zářez, který určí hranici bourání betonu a vytvoří řízenou pracovní spáru pro napojení. V kapsách bude stávající výztuž zachována, případná poškozená výztuž bude vystříhána. Pro kotvení nového závěru bude osazena nová lepená výztuž o16 mm s roztečí 200 mm. Výztuž bude vsazená do provedených vývrtů o25 mm do hloubky minimálně 0.20 m. Po osazení mostních závěrů budou kapsy a spádová deska zabetonovány. Beton zabetonovaných kapes a obnažený povrch desky bude doplněn pásovou izolací s ochranou. Nejvýznamnější závady se vyskytující na koncích prefabrikátů v blízkosti mostních závěrů. Netěsnými mostními závěry dochází k zatékání, které způsobuje u krajních nosníků hloubkové poškození betonu spodní příruby. Mostní závěry jsou nefunkční v havarijním stavu. Koberce jsou zcela nebo zčásti nahrazeny elastomerovou hmotou, jedná se o provizorní řešení před výměnou mostních závěrů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  20.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  15.07.2024