Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Cyklostezka podél silnice I/13 (E 442), úsek Jítrava (obec Rynoltice), Cyklostezka Sv. Zdislavy – ETAPA 1


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba ETAPY 1 stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem vedené souběžně se silnicí I/13 (E442) mezi Jítravou, částí obce Rynoltice a lesní cestou na hranici obcí Rynoltice a Bílý Kostel nad Nisou v Libereckém kraji. Součástí předmětu plnění je i stavební úprava lesní cesty k hranici s obcí Bílý Kostel nad Nisou a vybudování nového oplocení mezi stezkou a sousední pastvinou. Území stavby se nachází na jihovýchodní straně silnice I/13 mezi Jítravou (část obce Rynoltice) a katastrální hranicí k.ú. Jítrava a k.ú. Bílý Kostel nad Nisou. Z Jítravy je trasa vedena od Hostince u Podkovy po místní komunikaci – bývalé silnici I. třídy – až k silnici I/13 a dále po novostavbě podél silnice I/13 v prostoru mezi silnicí a soukromými pastvinami až k lesní cestě u vysílače, na kterou se napojuje a v její trase vede až na hranici katastrálních území. Etapa 1 začíná v km 0,390, cca 30 m před koncem místní komunikace u silnice I/13. Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních objektů: • SO 001.2b Příprava území - stezka • SO 001.3 Příprava území – lesní cesta • SO 101.2b Stezka (km 0,390-1,219) • SO 101.3 Lesní cesta • SO 701 Oplocení • SO 901.b DIO Podrobně je předmět zakázky definován v dokumentaci pro provedení stavby (dále je „DPS“), která tvoří přílohu č. 4 ZP a položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 ZP.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 02.03.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.