Veřená zakázka

Cyklostezka Lubná - Rakovník

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové cyklostezky. Cyklostezka je navrhována jako pozemní komunikace pro provoz cyklistů s umožněním vstupu chodců, kryt konstrukce vyhovuje i pro bruslaře. Z hlediska dopravního významu je tato etapa trasou místního významu s výhledovou možností (po dalším rozvoji) získání i případně regionálního významu. Realizace vlastní trasy je navržena včetně rekonstrukce jednoho stávajícího propustku v rámci SO 110 Cyklostezka. Protože první úsek trasy prochází územím se stávajícími úpravami terénu (areál firmy RAKOTRANS) je založen objekt SO 010 Příprava staveniště tak, aby bylo možno případně řešit zde konkrétní stav v době realizace cyklostezky. PD je zpracována dle zadání a požadavku žadatele, přičemž bližší specifikaci a rozsah prováděných prací blíže podrobně určuje projektová dokumentace zpracovaná 11/2021 Ing. Pavel Kraus (AI pro obor Dopravní stavby, č.a. 0000941) Vojtova 1413/12, 143 00 Praha 4 – Modřany IČO: 475 71 438, DIČ: CZ500517125.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  19.09.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.10.2022