Veřená zakázka

Cyklostezka Kojetín - Tovačov, k.ú. Kojetín

Číslo ve věstníku:
Z2021-012133
Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233162-2 - Výstavba cyklistických stezek
Popis:

Předmětem plnění je novostavba cyklistické stezky podél řeky Moravy na zpevněné hrázi mezi městem Kojetín a městem Tovačov v celkové délce 1327 m. Navrhovaná komunikace pro cyklisty je umístěna v souběhu s řekou Moravou v trase stávající hráze vlevo ve směru na Tovačov. Stavba začíná v místě napojení na účelovou komunikaci v blízkosti parcely 4447/4 k.ú. Kojetín. Stavba končí na hranici katastrálního území Kojetín. Součásti projektu je návrh úpravy stávající hráze, kdy návrh rovněž počítá s úpravou stávajících nezpevněných napojení polních cest a sjezdů k břehům řeky Moravy v recyklátu. Z hlediska užívání jde o stezku pro bezmotorovou dopravu - pro cyklisty, ale s povoleným vstupem chodců. Z hlediska členění dle ČSN 73 6110 jde o místní komunikaci funkční podskupiny D2. Provoz cyklistů se navrhuje v pásu šířky 2,50 m + 0,50 nezpevněné krajnice. Provozem stavby bude zajištěna bezpečnost cyklistů i chodců. Předpokládá se hodinová intenzita špičkové intenzity do 50 cyklistů, pohyb chodců

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  12.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.05.2021