Veřená zakázka

CS jihovýchodní obchvat - Dražkovice - Pardubičky - Černá za Bory - PD

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavebního záměru „CS jihovýchodní obchvat – Dražkovice – Pardubičky – Černá za Bory“. Projektová dokumentace (PD) bude zpracována dvoustupňově, a to dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS). Rozsah oprav – zadání: Projektová dokumentace bude řešit novostavbu cyklistické stezky podél plánovaného jihovýchodního obchvatu I/2 Pardubice. Vybudováním cyklostezky vznikne dosud chybějící bezpečná spojnice mezi Dražkovicemi a Černou za Bory, která bude využívána nejen pro rekreační vyžití, ale i pro jízdy do zaměstnání. Navržená cyklostezka umožní vymístění části cyklistů a pěších z komunikací v centru města. Stavba CS jihovýchodní obchvat – Dražkovice – Pardubičky – Černá za Bory je stavbou trvalou. Z dopravního hlediska bude význam cyklotrasy spočívat především ve zvýšení bezpečnosti silničního provozu na stávajících komunikacích, tj. nejen ve zvýšení bezpečnosti cyklistů a pěších, ale i ve zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy. V rámci projektové dokumentace budou řešeny rovněž investice – mostní objekty, veřejné osvětlení, přeložky komunikací, popř. inženýrských sítí a terénní a sadové úpravy. Projektové práce předpokládají zpracování dokumentace stupňů DSP (dokumentace pro vydání stavebního povolení) a DPS v podobě zadávací dokumentace tedy vč. kontrolního rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr. Součástí bude také inženýrská činnost zahrnující veškeré práce nutné k zajištění potřebných povolení (společného povolení stavby).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.07.2024