Veřená zakázka

ČOV České Budějovice - hrubé předčištění - lapáky písku a mechanické čištění - usazovací nádrže - splašková linka a dešťová linka - zpracování PD

Číslo ve věstníku:
Z2021-020283
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr - detailní položky a oceněného soupisu prací a dále výkon autorského dozoru při realizaci stavby „ČOV ČB - hrubé předčištění - lapáky písku a mechanické čištění - usazovací nádrže - splašková linka a dešťová linka“. Součástí bude zajištění vstupních podkladů. Projektová dokumentace bude provedena odděleně pro každou z linek. Do projektu budou zahrnuty sanační práce s tím, že výsledky průzkumu a návrh sanačních opatření pro sanaci nádrží předá objednatel vybranému dodavateli PD. Dále jako samostatný projekt bude zpracována modernizace čerpadel ATS provozní vody a instalace drtiče vláknitých látek pro VN 1. Součástí zakázky bude spolupráce se zadavatelem při vyhodnocení výběrového řízení na vlastního zhotovitele stavby. Zhotovitel PD poskytne součinnost při tvorbě zadávací dokumentace a posuzování a hodnocení nabídek. Další podrobnosti viz Zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  07.06.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.07.2021