Veřená zakázka

ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží

Číslo ve věstníku:
Z2021-012751
Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45252000-8 - Stavební úpravy pro čistírny odpadních vod, čisticí stanice a spalovny odpadů
Popis:

Předmětem sektorové veřejné zakázky je výstavba v otevřeném výkopu dvou nových železobetonových kruhových dosazovacích nádrží DN č. 7 a DN č. 8 o průměru 50 m a navazující spojovací potrubí a kabelové trasy. Součástí dostavby dvou nových dosazovacích nádrží včetně přítoku a odtoku na tyto nádrže, je i úprava některých ze stávajících objektů (čerpací stanice plovoucích nečistot, rozdělovací objekty na dosazovací nádrže) technologicky provázaných s těmito novými dosazovacími nádržemi DN č. 7 a DN č. 8. Objekt bude vytyčen v souřadnicovém systému JTSK. Stavba bude realizována za současného kontinuálního provozu ČOV. Zhotovitel stavby musí úzce spolupracovat s provozovatelem ČOV při napojování na stávající hydraulickou linku (rozdělovací objekty, odtokové potrubí), kdy jsou z důvodu zachování provozu ČOV možné pouze krátkodobé výluky, kdy je využívána schopnost akumulace provozní linky při bezdeštném období mimo denní špičku.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  19.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  26.05.2021