Veřená zakázka

Čištění nánosů pod mostními objekty v okrese Bruntál 2024

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
CPV kódy:
90513000-6 - Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
Popis:

Předmětem zakázky je pročištění koryt vodních toků pod mostními objekty a v navazujících úsecích 5 m před a za mostními konstrukcemi. Odtěžený materiál bude odvezen na náklady zhotovitele.
Parametry mostních profilů:
p. č. ev. č. katastr. území plocha dna objem nánosů
1. 449-008 Valšovský Žleb 53 m2 9,30 m3
2. 450-003 Rudná p. Pradědem 78 m2 37,30m3
3. 452-018 Bílčice 78 m2 30,63m3
4. 453-021 Spálené 66 m2 30,50m3
5. 459-008 Laryšov 57,66 m2 21,70m3
6. 4406-3 Rejchartice 18 m2 5,20m3
7. 4588-11 Široká Niva 78 m2 23,70m3
8. 4588-12 Široká Niva 42 m2 3,80m3
9. 4588-13 Široká Niva 42 m2 9,80m3
10. 45714-7 Třemešná 29 m2 10,10m3
11. 45718-1 Dívčí Hrad 44,4 m2 15,70m3
12. 45910-4 Zátor 35 m2 13,6m3
• Činností nesmí dojít k obnažení základů mostů
• Nesmí dojít k poškození dlažby v korytě mostů
Doplňující požadavky:
1.
Pro zodpovědné a přesné zpracování nabídky je nezbytná rekognoskace terénu.
2.
Veškeré práce vyplývající z výše uvedených požadavků a pokynů budou promítnuty v nabídce zhotovitele a zahrnuty do nabídkové ceny.
3.
Částečnou či úplnou uzavírku silnice zajistí zhotovitel.
Zadavatel informuje účastníky, že při plnění této veřejné zakázky malého rozsahu klade důraz na sociálně odpovědné zadávání ve smyslu § 6 odst. 4 zákona (viz kritéria hodnocení). Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce doložil doklady vztahující se k osobám, kterými prokazuje svá hodnotící kritéria – možno také využít přílohu č. 4 zadávací dokumentace.
Doba realizace je předmětem nabídky. Předpokládaný termín zahájení služby je po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Lhůta pro dokončení díla je stanovena nejpozději do 30.5.2024.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  01.02.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  15.02.2024