Veřená zakázka

Chrudim - výstavba centrálního skladu materiálu

Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem neutajované části VZ je demolice stávajících budov č. 6 a 7 a následná výstavba nové budovy multifunkčního skladu materiálu v areálu kasáren kpt. Jaroše Chrudim, v rozsahu a podle projektové dokumentace pro provádění stavby z 11/2020, zpracované společností Arch. Design, s.r.o., IČO: 25764314, pod zakázkovým číslem B-19-099-400 a Stavebního povolení č. 03-05-21 ze dne 25. ledna 2021 vydaného Sekcí nakládání s majetkem MO, Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Oddělením stavebního úřadu Praha, odloučené pracoviště Pardubice, které nabylo právní moci dne 18. února 2021, dle rozhodnutí odstranění stavby č. 06/2020, ze dne 11. listopadu 2020, které nabylo právní moci dne 19. ledna 2021. Podrobné vymezení předmětu plnění VZ je uvedeno v čl. 2 Smlouvy, jejíž součástí je i příloha č. 4 „Položkový rozpočet“. Předmětem části VZ, která je spojená s ochranou utajovaných informací (dále jen „OUI“) je výstavba vnějších sítí slaboproudých komunikací, a to podle projektové dokumentace ve stupni utajení „VYHRAZENÉ“, zpracované rovněž společností Arch. Design, s.r.o., IČO: 25764314.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.12.2021