Veřená zakázka

Chodníky v ulici Kladenská a Opletalova, Hřebeč

Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v obnově stávajících chodníků a doplnění nových chodníků v ulici Kladenská a podél silnice III/0075 v ulici Opletalova v obci Hřebeč.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby pro výše uvedené chodníky, a to před zahájením provádění stavebních prací. Specifikace předmětu veřejné zakázky podle § 92 odst. 2 ZZVZ je uvedena v dalších částech zadávacích podmínek veřejné zakázky, tj. Závazném vzoru smlouvy o dílo (dále jen „smlouvy“), v Projektové dokumentaci (ve stupni: dokumentace pro vydání stavebního povolení), a na jejím základě zpracovaném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  12.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  27.02.2023