Veřená zakázka

Chodníky pro obec Kněžice – etapa II

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45213316-1 - Stavební úpravy chodníků
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je vybudování jednostranných chodníků podél silnice III/4026
v obci Kněžice, které budou bezbariérové a budou splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009
Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Délka chodníku
bude cca 0,8 km. Podrobná specifikace hlavního předmětu veřejné zakázky včetně dalších předmětů je technicky definována projektovou dokumentací (příloha č. 1) ve stupni dokumentace ÚR + SP s názvem „Stavba chodníků podél silnice III/4026 v obci Kněžice“, včetně soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 2), vše v souladu s § 92
zákona.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  29.04.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  23.05.2022