Veřená zakázka

CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OBCI SMOLÍN

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy,
45233161-5 - Výstavba stezek pro pěší,
45233162-2 - Výstavba cyklistických stezek,
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
Popis:

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OBCI SMOLÍN“ je vybudování a rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch podél silnice III/39521, III/39522 a místní komunikace v obci Smolín včetně úpravy odvodnění, návrhu veřejného osvětlení, dopravního značení a stavební úpravy autobusové zastávky a zálivu a vytvoření ostrůvku na silnici III/39522. Jedná se o stavbu trvalou, která se skládá z nových staveb a ze změny dokončených staveb.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 101 – CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 301 – ODVODNĚNÍ
SO 302 – PŘELOŽKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ
SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 402 – PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

Podrobná specifikace předmětu zakázky je popsána v PROJEKTU, který tvoří část III zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.08.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  20.09.2021