Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Chodník ul. Kaštánky - T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmět plnění veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nového chodníku z Kaštánek včetně místa pro přecházení přes silnici I/14, ulici T. G. Masaryka (k. ú. Nové Město nad Metují a Vrchoviny), Nové Město nad Metují. Všechny chodníky jsou nově navrženy jako bezbariérové, včetně všech nezbytně nutných úprav (nástupní plochy, přidání reliéfní dlažby,…). Hmatová (slepecká) dlažba musí být barevně odlišena a musí mít dostatečný hmatový kontrast vnímatelný bílou holí nebo nášlapem podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Materiálové provedení chodníků s bezbariérovými úpravami musí být provedeno v souladu s Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., který se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Bezbariérové úpravy chodníků budou provedeny v souladu s požadavky ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací včetně Změny Z1 a vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb s osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Předmětem plnění veřejné zakázky bude i zajištění nutných záborů pro výstavbu, výkopová povolení, vytyčení inženýrských sítí, vypracování DIO a zajištění DIR apod. „Chodník z ulice Kaštánky – T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují“ Jedná se o novostavbu chodníku napojujícího se na stávající komunikaci od kruhového objezdu v Kaštánkách vedoucího k ulici T. G. Masaryka – silnici I/14, přes kterou je navrženo místo pro přecházení. Chodníkové těleso se bude nacházet na rozhraní k. ú. Nové Město nad Metují a Vrchoviny, viz příloha 4. - Šířka se pohybuje v rozmezí 2,55 – 3,00 m. Celková délka 166 m. Realizace této investiční akce bude probíhat do června 2020. Projekt bude spolufinancován z finančních prostředků od společnosti ŠKODA AUTO a.s.. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, výkaz výměr a projektová dokumentace „Chodník ul. Kaštánky – T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují“ zpracované Miloslavem Kučerou - PRODIS, Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové 12.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 31.01.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 17.02.2020 (15:30)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.