Veřená zakázka

Chodník u ZŠ Chotýšany

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba komunikací
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45112000-5 - Výkopové a zemní práce,
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy,
45233222-1 - Dláždění a asfaltování
Popis:

Projektem budou doplněny plochy o chybějící chodníky, veřejné prostranství, parkovací plochy, autobusové zastávky, mobiliář a novou zeleň. Nově vzniknou chodníky s povrchem z kamenné dlažby a jsou upraveny i stávající vjezdy k přilehlým nemovitostem. Lokalita je doplněna o tři kolmá parkovací stání z kamenné dlažby. Pro zvýšení bezpečnosti bude upraven vjezd pro obsluhu školy, a to zpomalovacím retardérem z žulových obrubníků. Řešený úsek komunikace je upraven na rychlost 30 km/h a doplněn o přechod pro chodce s řádným osvětlením. V celé lokalitě je vymezena plocha pro novou zeleň a její výsadbu. Dále je projektovou dokumentací řešeno nové rozmístění lamp veřejného osvětlení a doplnění městským mobiliářem (lavičky a odpadkové koše).

Podrobný popis zakázky viz Příloha č. 7 a Příloha č. 6.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.07.2024