Veřená zakázka

Chodník podél východní strany silnice III/323 16

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Královéhradecký kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předkládaný záměr navazuje na již dokončené komunikace v obci Osice na Královéhradecku. Tím se rozumí především dvě silnice III.třídy, které byly opraveny v celé délce uvnitř zastavěného území obce. Delší úsek se týkal silnice III/323 16 mezi jižním a severním okrajem zástavby, kratší pak silnice III/323 19 od napojení na silnici III/323 16 ke stykovým křižovatkám do místních částí Trávník a Polizy. Společně s vozovkami těchto silnic byl opraven chodník podél západní strany silnice III/323 16 v úseku od severního okraje obce k základní škole (přesněji k ploše před hřbitovem) a nově proveden chodník podél opraveného úseku silnice III/323 19. Přesná specifikace je vymezena v příloze č. 2 této ZD (projektová dokumentace), kterou vypracoval Ing. Petr Vlasák, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby (členské číslo 0601333)

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.05.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  05.06.2023