Veřená zakázka

Chodník podél silnice III/4585 v Obci Zátor

Číslo ve věstníku:
Z2021-042042
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45213316-1 - Stavební úpravy chodníků
Popis:

Návrh stavby řeší pohyb chodců v obci Zátor v místech, kde není pěší komunikace dosud vybudována. Vybudováním nového chodníku se sníží vážná bezpečnostní rizika pro pěší využívající k chůzi přímo silnici. Předmětem návrhu je chodník (SO 101 Chodník) o šířce 1,5 m včetně chodníkového obrubníku, následně odvodnění chodníku (SO 301 Odvodnění chodníku) a přilehlého pruhu komunikace navrženými uličními vpustěmi, zaústěnými do navrženého zatrubnění stávajícího příkopu DN 400 a gabionová zeď (součást SO101 Chodník) ve dvou úsecích, v km 0,035-0,090 slouží jako zpevnění svahu a náhrada chodníkového obrubníku, v km 0,788-0,908 gabionová zeď nahradí chodníkový obrubník a bude v tomto úseku opatřena ochranným zábradlím.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  11.11.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  14.12.2021