Veřená zakázka

Červená Lhota - vypracování PD na opravu hráze Zámeckého rybníka a návrh nového mostu a vozovky

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení v rozsahu pro provedení stavby a výkon činnosti autorského dozoru po dobu realizace stavby. Před samostatným projektováním budou provedeny všechny potřebné úkony pro založení hráze a pilířů nového mostu (průzkumy a posudky, výpočty, apod.). Projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby bude řešit obnovu tyto části: bourací práce stávajícího mostu, odstranění asfaltového povrchu pro další využití, demontáž hráze s umístěním hmot pro další využití, návrh opatření k zamezení vody z rybníka zvláště v prostorách kolem přelivu, návrh pilíře/pilířů pro novou mostovku. Návrh podloží a povrch cesty (povrch bude upřesněn před podpisem smlouvy) přes hráz Zámeckého rybníka, návrh nového mostu, dimenzováno na únosnost přejezdu jednoho vozidla o váze 23t (hasičské vozidlo), včetně zábradlí (kombinace dřevo ocel). Součástí projektové dokumentace bude výkaz výměr a projektový rozpočet pro jednotlivé části. Autorský dozor bude členěn, dle požadavků objednatelů, na akci Červená Lhota - vypracování PD na opravu hráze Zámeckého rybníka v katastrálním území Jižná. Zadavatel (Národní památkový ústav) uvádí, že veřejná zakázka je financována z dotačního programu Správy majetku ve vlastnictví státu (SMVS). Obec Pluhův Žďár bude akci financovat z rozpočtu obce. Autorský dozor projektanta po celou dobu výstavby je předpokládán v rozsahu 25 KD za oba objednatele. Objednatel NPÚ, předpokládá financovat 18 KD obec 7 KD. V případě změny rozsahu počtu KD musí být objektivní důvody, včetně uzavření dodatku. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, které budou zpracovány dle vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a dále výkon autorského dozoru, který bude prováděn v souladu se zákonem 360/1992 Sb.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.06.2022