Veřená zakázka

Centrum sociálních služeb Jiříkov

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Ústecký kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45215200-9 - Stavební úpravy zařízení sociální péče
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Centrum sociálních služeb Jiříkov“. Stavba obsahuje demolice zahradních objektů, demolice nepůvodních přístavků objektu č. p. 563 – spojovací chodby, vstupního zádveří a dvorního traktu s přístřeškem. V objektu č.p. 563 budou provedeny stavební úpravy – změna dispozice, zateplení obálky objektu, výměna výplní a obnova povrchů. K objektu č. p. 563 je dále navržena přístavba nového dvorního traktu s lůžkovým výtahem, únikovým schodištěm a balkony. Dále jsou navrženy nové zpevněné plochy – příjezdová komunikace, parkoviště, manipulační plochy a chodníky. Stavba bude užívána jako budova občanského využití pro provozování služby sociální péče poskytované pobytovou formou - jako „týdenní stacionář“, podle § 47 zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách.
Veřejná zakázka bude spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 82. výzvy - Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. - SC 2.1, v rámci projektu Centrum sociálních služeb Jiříkov, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010504. Realizace veřejné zakázky je podmíněna získáním finančních prostředků z této dotace tj. pokud nebude dotace přidělena, veřejná zakázka nebude realizována.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.01.2022