Veřená zakázka

Centrální nákup osobních vozidel s elektrickým pohonem – kategorie 1 EV

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Dopravní prostředky
Dopravní prostředky ->  Osobní
CPV kódy:
34110000-1 - Osobní vozidla
Popis:

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka osobních vozidel na elektrický pohon definovaných v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace 1 EV (dále i jako „Příloha č. 2 - Technická specifikace“ nebo „Technická specifikace“) a poskytování servisních služeb ve smyslu čl. I odst. 5 písm. b) Závazného návrhu Rámcové dohody a Přílohy č. 4.3 ZD – Specifikace servisních služeb (dále také „Servisní služby“). Konkrétní konfigurace pořizovaných vozidel bude množstevně a věcně určena až v kupních smlouvách uzavíraných mezi vybraným dodavatelem a pověřujícími zadavateli. Dodávky osobních vozidel na elektrický pohon budou vždy včetně: • 2 klíčů nebo ovladačů od daného Osobního automobilu; druhé sady pneumatik včetně disků (letních či zimních podle termínu dodání Osobního automobilu), a je-li to na základě platné a účinné právní úpravy relevantní též vždy včetně: • listinné a/nebo elektronické podoby manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky (dále jen „Servisní knížka“) k danému Osobnímu automobilu; • originálu osvědčení o registraci Osobního automobilu (pouze v případě, že se neuplatní postup dle odst. 8 věty třetí a věty čtvrté tohoto článku); • CoC listu (v případě, že se uplatní postup dle odst. 8 věty třetí a věty čtvrté tohoto článku); • originálu protokolu o technické prohlídce Osobního automobilu, resp. • originálu osvědčení o technické způsobilosti Osobního automobilu; • podrobného rozpisu nároků na provoz a údržbu Osobního automobilu (pouze není-li uvedeno v Servisní knížce); • dalších případných průvodních dokladů k Osobnímu automobilu v českém jazyce, (Veřejná zakázka není rozdělena na části podle § 35 Zákona. Centrální zadavatel provádí Zadávací řízení na pořízení jednotlivých kategorií osobních vozidel zvlášť.)

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.06.2024