Veřená zakázka

Centrální nákup osobních vozidel – kategorie 3B nafta

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Dopravní prostředky
Dopravní prostředky ->  Osobní
CPV kódy:
34110000-1 - Osobní vozidla
Popis:

Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 3B nafta a to vždy včetně: • manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky k danému Osobnímu automobilu; • originálu velkého technického průkazu daného Osobního automobilu s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů; • originálu osvědčení o registraci Osobního automobilu • originálu osvědčení o technické způsobilosti Osobního automobilu; • podrobného rozpisu nároků na provoz a údržbu Osobního automobilu (není-li uvedeno v Servisní knížce); • dalších případných průvodních dokladů k Osobnímu automobilu v českém jazyce; • 2 klíčů od daného Osobního automobilu; • druhé sady pneumatik včetně disků (letních či zimních podle termínu dodání Osobního automobilu); Poskytování servisních služeb pro dodané Osobní automobily, pokud bude Odběratelem požadováno v rámci příslušné dílčí kupní smlouvy. Poskytování služby sezónní výměny sady kol (pneumatik vč. disků) a uskladnění druhé sady pneumatik (vč. disků) pro dodané Osobní automobily, pokud bude Odběratelem požadováno v rámci příslušné dílčí kupní smlouvy. Předpokládaný počet odebraných vozidel po dobu trvání rámcové dohody činí 32. Pověřující zadavatelé jsou oprávněni odebrat osobní vozidla maximálně do dosažení výše uvedených limitů, které mohou být ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ jednotlivě navýšeny podle III. odst. 6 Závazného návrhu rámcové dohody až o 20 % kusů osobních vozidel. Celkový maximální počet odebraných vozidel na základě veřejné zakázky tak činí 38. Realizace Předmětu plnění vymezeného v čl. I Rámcové dohody bude probíhat po celou dobu trvání Rámcové dohody, a to na základě jednotlivých Kupních smluv uzavíraných v souladu s ustanovením § 134 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.09.2021