Veřená zakázka

Centrální nákup osobních vozidel – kategorie 2A nafta manuál

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Dopravní prostředky
Dopravní prostředky ->  Osobní
CPV kódy:
34110000-1 - Osobní vozidla
Popis:

Dodávky osobních motorových vozidel kategorie 2A nafta manuál a to vždy včetně: • 2 klíčů nebo ovladačů od daného Osobního automobilu; • druhé sady pneumatik včetně disků (letních či zimních podle termínu dodání Osobního automobilu); a je-li to na základě platné a účinné právní úpravy relevantní též vždy včetně: • listinné a/nebo elektronické podoby manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky (dále jen „Servisní knížka“) k danému Osobnímu automobilu; • originálu osvědčení o registraci vozidla k Osobnímu automobilu v listinné nebo elektronické podobě (v případě, že se neuplatní postup dle odst. 8 věty třetí a věty čtvrté tohoto článku); • CoC listu (v případě, že se uplatní postup dle odst. 8 věty třetí a věty čtvrté tohoto článku); • originálu protokolu o technické prohlídce Osobního automobilu, resp. osvědčení o technické způsobilosti Osobního automobilu; • podrobného rozpisu nároků na provoz a údržbu Osobního automobilu (pouze není-li uvedeno v Servisní knížce); • dalších případných průvodních dokladů k Osobnímu automobilu v českém jazyce. Poskytování servisních služeb pro dodané Osobní automobily, pokud bude Odběratelem požadováno v rámci příslušné dílčí kupní smlouvy. Předpokládaný počet odebraných vozidel po dobu trvání rámcové dohody činí 95. Pověřující zadavatelé jsou ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ oprávněni odebrat osobní vozidla maximálně do dosažení výše limitu požadovaného počtu Osobních automobilů uvedeného v Příloze č. 1 Rámcové dohody navýšeného o 20 %. Celkový maximální počet odebraných vozidel na základě veřejné zakázky tak činí 114. Realizace Předmětu plnění vymezeného v čl. I Rámcové dohody bude probíhat po celou dobu trvání Rámcové dohody, a to na základě jednotlivých Kupních smluv uzavíraných v souladu s ustanovením § 134 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.04.2024